INFO

Under Info finns det en del undersidor som just nu är lösenordsskyddade.

För medlemmar går det bra att kontakta Christer Appelgren för lösenord. flycastingsyd@gmail.com

Medlemslistan är uppdaterad 2022-10-29 .

Vid fisketurer har klubben en praxis att eventuella vakanser kan ersättas om bortfallet inte är för stort och rör sig om ca 1 till 2 platser men detta görs enbart om klubben har ekonomisk möjlighet och beslutas av styrelsen från fall till fall. Andra lösningar kan också förekomma för att värna om klubbens ekonomi.

Om det är för lite anmälda till turen så har styrelsen mandat att avboka turen i enlighet med stadgarna.

Klubben bjuder på julmiddag under årsavslutningen varje år.

Medlemsavgift för 2022 är 300 kr/år.

Familj medlemsavgift 2022 är 400kr/år boendes på samma adress.

Junior medlemsavgift 2022 är 200kr/år

Intresserad av medlemskap? Klicka här och fyll i

 Träffarna har vi:

Onsdagar kl 18:30 med olika teman.

Plats: Föreningarnashus Klörupsvägen 25 Trelleborg

Här finns vi

Styrelsemedlemmar:

Ordförande: Christer Appelgren Tel:070-6640791 mailkontakt. flycastingsyd@gmail.com

Sekreterare: Thomas Lundqvist Tel 0736-338907  Mail.thomas.lundqvist@novotek.com

Kassör: Monrad Handal Tel. 070-345 52 29 mailkontakt. monrad.handal@gmail.com

Ledamot: Matz Holmkvist Tel. ‭070-266 55 02‬  mailkontakt. matz.holmkvist@outlook.com

Ledamot: Gunnar Toring  Tel: 070-954 99 82  mailkontakt. gunnar.toring@telia.com

Suppleant: Mattias Hallén Tel: 073-4045618 mailkontakt. mattiashallen@yahoo.se

Suppleant: Christer Alm Tel: 070-8444736 mailkontakt: christer.b.alm@gmail.com

Revisor: Mats Bell Wahlfrid Tel: 070+6715716 mailkontakt. matsvv1@hotmail.com

Våren 2021

Tellis Katsogiannos besökte oss för en 2 dagars kurs i enhands och tvåhands.

Våren 2019

Ambjörn Hardenstedt besökte oss ytterliggare en gång för flugbindningskurs

Våren 2018

Ambjörn Hardenstedt höll flugbindningskurs

Ulf Börjesson höll fotokurs hur man tar bra fiskebilder.

Januari 2017

Daniel Smith var inbjuden till klubben och höll en flugbindningskurs.

Hösten 2015

Johan Klingberg höll flugbindningskurs.

 Våren 2014.

Var Lasse Karlsson tillbaka med en uppföljning av kastkursen från 2012.

Tack Lasse.

Föredrag 2013

Tellis Katsogiannos från Göteborg och höll föredrag om havsöring och spännade fiske i Argentina. Tellis är en erkänd duktig flugkastare,flugbindare och fiskare.

Tack Tellis

Kurs 2012

2012 hade vi Lasse Karlsson från Danmark som instruerade medlemmarna under en hel dag. Vi tackar Lasse för fint genomfört program i kastteknik.

Föredrag. 2011

Var Johan Klingberg på besök som höll föredrag om en flugfiskeresa genom olika delar av världen. Johan band också flugor ur sina favoritmönster.

En mycket trevlig tillställning som drog mycket folk.

Vi tackar Johan för det fina föredraget.