Vi skriver vid tid om våra fisketurer i bloggen.

Fisketurer 2018
Havsöringsfiske ring en medlem inga arrangerade turer med datum.
Trollemölla 2 turer. Vår/höst
Bondemölla 2 turer. Vår/höst
Strömhult 1 tur höst.
Brostorp och Tollerup om lördagar hela året när vädret är bra.
Hökensås dock ej i klubbens regi.
Laxtur till Danmark i maj.

Fisketurer 2017

Vårsidan.

Havsöringsfiske: 

Björkaåtur, om vi får kort.

Trollemölla 30 mars 

Hökensås 12-14 maj stuga bokad.

Bondemölla 6 juni

Brostorp och Tollerup ofta folk från klubben och fiskar. Hör gärna med en klubbmedlem om att hänga på, Torbjörn Svensson är ett bra namn att kontakta 070-765 74 44

Höst 2017 

Bondemölla 15 oktober

Strömhult 28 oktober

Trollemölla 19 november

2016 Fisketurer

Vårsidan

Kustfiske Havsöring.

Vadarbyxor ett måste samt vadarstav och någon form av glasögon för säkerheten. Varma kläder. Om det skulle blåsa halv storm ställs turen in.

Samlingsplats utanför klubben Klörupsvägen 25 Trelleborg eller efter överrenskommelse.

Gäddfiske till hösten enl. överenskommelse med Thomas Lundqvist

Ungdomsfiske. Kontakta  Johnny Mousten

Från och med 2011 kommer vi att utöka våra fisketurer med havsöring under våren och på hösten gäddfiske. Spännande

Sydkusten har från Fredshög till Ystad ett mycket bra havsöringsfiske. Det kan vara kallt och ruggigt, men med lite tur belönar det sig med en fin blank havsöring. Klubben har nu infört havsöringsturer till kusten.

Gäddfiske är något som tagit fart bland flugfiskarna. Gäddan är en trevlig, kämpastark krokodil som är väl värd att flugfånga. Vi smygstartade med ett par turer hösten 2011 och kommer att bli ett stående inslag tills vidare.

Längre fram på vårkanten när värmen kommer börjar våra dagsländer kläcka. Då börjar det riktiga flugfisket. ”Torrflugefisket.”  Om intresse finns kan vi ordna en tur till någon avlägsen å i skåne eller småland. Torrflugefisket är höjdpunkten på året och danicakläckninge sker i regel från slutet maj och in i juni, beror givetvis på väder och vilken bredgrad man befinner sig på. Vi ska inte glöma bort våra put and take vatten, som stundtals kan erbjuda ett fint torrflugefiske.

På det årliga programmet finns ett antal gemensamma fisketurer, där vi abonnerar eller besöker olika put and takevatten i Sydsverige.

Några exempel:

 

Fisketuren betalas av varje deltagande fiskare vilket inkluderar kostnader för såväl fisket som transporten.

Vid fisketurer har klubben en praxis att eventuella vakanser kan ersättas om bortfallet inte är för stort och rör sig om ca 1 till 2 platser men detta görs enbart om klubben har ekonomisk möjlighet och beslutas av styrelsen från fall till fall. Andra lösningar kan också förekomma för att värna om klubbens ekonomi.

Har man bokat plats på fisketuren och inte avbokat 35 dgr innan turen så måste platsen betalas såvida man inte har särskilda skäl såsom sjukdom,olycka eller andra särskilda skäl enl. föreningens stadgar, ett uppvisat intyg kan krävas av föreningen om tvivelaktigheter föreligger. Detta gäller även utomstående som följer med, och inte är medlem.

Bokningslistor finns på klubben och turerna bokas med fördel där, i annat fall ring Thomas Lundqvist. För mer information gällande dessa resor kontakta FFT, kontaktinformation.

Vid överbokning se Stadgar.

Om fisketurer inte blir fullbokade av medlemmar så får man ta in utomstående enligt   FFT´s föreningsregler och gäller även utomstående.

Gäddfiske hösten. kontakta Thomas Lundqvist för vidare information.

 All betalning sker via faktura,  Undantag kan förekomma såsom Bondemölla.

Bokning sker i första hand på klubben prioriterat, i andra hand till Thomas Lundqvist  0410-12562 Mobil 0736-338907 mail.Thomas Lundqvist