Information till medlemmarna angående nytt boknings system för fisketurer 2020.

(Bokningssystemets ändring är i enlighet med beslut under årsmötet 2019) 

Från och med 2020 kommer Flugfiskarna i Trelleborg att införa ett nytt bokningssystem för fisketurer.

Till första mötet i januari finns numrerad bokningslista för respektive fisketur utlagd på hemsidan och i föreningslokalen för de som har möjlighet att komma dit, övriga kan boka sig via mejl, SMS eller telefon. Dessa anmälningar administreras av Matz.
Mejladress: matz.holmkvist@outlook.com.

Telefon: 070-2665502 även sms. 

Dessa uppgifter bör ni spara för god tillgänglighet.

Bokningslistorna är numrerade listor.

Medlemmarna har möjlighet att skriva upp sig inom årets (2022) 3 första onsdagsmöten plus några dagar, dock inte den 4é onsdagen då lottningen sker. 

(en ”viktig” 4 veckors period) Det spelar ingen roll hur många som skriver sig, alla uppskrivna medlemmar får ett separat nummer som sedermera är underlag för lottningen.

Turerna det gäller i dagsläget är på vårsidan. Trollemölla och Bondemölla. Höstsidan, Bondemölla och Trollemölla.

Lottning utförs på klubben av styrelsen. Alla är välkomna att närvara vid lottningen Kan ju vara spännande.

Klubben har införskaffat typ bingospel med blandningstrumma där numren läggs i trumman efter hur många som skriver upp sig på varje numrerande fisketurslista. Typ ex. 15 st. till Trollemölla blir 15 st nummer.

De första 12 numren, eller vad fisketurer har för antal platser, kommer med till fisketuren, därefter lottas reserverna i den turordning som numren kommer upp.

Om alla skriver upp sig på samtliga turer ökar chansen att deltaga på någon tur. Om vederbörande medlem har haft lyckan att komma med på alla turer i lottningen men ser att man bara vill t.ex. följa med på 3 av dem eller alla, då gäller detta:

Viktigt!

Resultatet från lottningen lägges in på föreningens hemsida dock skickas det ut även via mejl.

Medlem har en vecka på sig efter mottagandet av listorna att meddela sekreteraren och bekräfta vilken/vilka turer man vill deltaga i och/eller eventuellt avboka.
Efter denna vecka kommer reserverna i förekommande fall ges möjlighet att ta över de lediga platser som uppstått. 

När listorna är färdigbehandlade blir de permanenta och kommer läggas ut på vår hemsida. Här kommer medlem att se om alla turer är fullbokade eller om det finns plats kvar. 

Berörda i respektive färdigbehandlad lista kommer att få bekräftelse via mail vilka turer man är med på eller står som reserv.

Alla eventuella ändringar/avbokningar i de färdigbehandlade listorna hanteras enbart av Matz Holmkvist. 

Dvs det är bara Matz som är er kontaktperson när någon ändring önskas från er sida. 

Den fria avbokningstiden är 7 dagar innan fiskeägarens villkorad tid för avbokning.

Dessa anmälningar administreras av Matz:
Mejladress: matz.holmkvist@outlook.com.

Telefon: 070-2665502 även sms.

För er alla så får ni web adressen till vår hemsida, spara denna för det är här ändringarna utförs.

Hoppas detta system blir betydligt mer rättvist för alla medlemmar.

Det blir betydligt mer jobb men det gör vi så gärna för våra trogna och lojala medlemmar.

Lyckad till med lottdragningen.

Flugfiskarna Trelleborg.