Grundläggande kastteknik

Bill Gammels fem grundprinciper.

Första principen: Spötoppen måste röra sig i en rak linje.

Formen på linbågen bestäms var man gör med stoppen i framkast kontra bakkast (Vinkeln) och hur mycket lina som man har ute. För man spöet i en rak linje både horizontelt och vertikalt och anpassar stoppen rätt efter hur mycket lina man har ute får man en smal linbåge. Gör man stoppen försent så att kastvinkeln blir vid konvex bana får man vida linbågar med dålig energi och förmodligen kollaps av linan längst fram. Spötoppens väg  mellan de två stoppen är alltså A och O hur linbågen kommer att se ut.Under ett effektivt kast rör sig spötoppen efter en rak linje mellan de två stopplägena. Man måste alltså anpassa avståndet mellan stopplägena (kastvinkeln) efter den böj som spöet får av att accelerera en viss mängd lina.

Andra principen: Anpassa kastsektorn efter hur mycket lina vi har ute.

Kastsektorn ( vinkel som bildas vid en rak spöföring från startposition till stopposition) måste anpassas efter hur mycket lina vi har ute. Vid kort lina och liten kraftinsättning böjer sig spöet marginellt allså liten kastsektor. Ju mer lina vi har ute desto mer kommer spötoppen att böja sig och kastsektorn måste ökas. Ex: Kort lina kort kastsektor, lång lina vid kastsektor. För vid kastsektor vid kort lina skapar vida linbågar. För snäv kastsektor vid lång lina skapar tailing loops. Ett mjukt spö kan behöva en större vinkel än ett styvt spö.

Tredje principen: Timing (Pause) måste varieras beroende på hur mycket lina vi har ute så lina hinner sträcka ut mellan framkast och bakkast.

När spöet stoppas börjar linan rulla ut och en paus måste göras för att linan skall hinna rulla och sträckas, innan man påbörjar motsatt kast. Beroende på längden lina och linhastighet måste pausen varieras. Ju längre lina desto längre paus, ju kortare lina desto kortare paus. låg linhastighet längre paus, hög linhastighet kortare paus.

Fjärde principen: Jämn acceleration genom hela kastet.

Accelerationen laddar/böjer spöet mot vikten och resistansen av fluglinan. Accelerationen börjas lugnt för öka hela tiden fram till stoppet. Den högsta accelerationen har man strax innan stoppet. Ryckig acceleration skapar tailing loops.

Femte principen: Se till att alltid ha sträckt/spänd lina inget slack.

Att eleminera slack i linan säkerställer bra sträckning och kontakt med linan.  Linan skall vara sträckt från spötopp ut mot flugan. Slack tar bort en effektiv laddning av spöet och en del av kastsektorn.