Flugfiskarna Trelleborg öppnar för höstterminen den 15/8-2018.

Klubblokalen 18:30