Årsmötet den 16 mars 2016

Då är årsmötet avklarat och en del förändringar blev gjorda.

Ny ordförande blev Christer Appelgren, Sekreterare blev Thomas Lundqvist och

Kassör blev Kenneth Eneroth.

Paul Larsson gick tillbaka till ledamot och ungdomsledare tillsammans med Johnny Mousten.