Idag hade klubben kastträning för medlemmarna inomhus. Eftersom hallen är en handbollshall så har vi begränsat med längd och får träna på teknik.

Kasta långt kan man göra när vi flyttar ut till våren.

Trevligt gäng med ambitioner. Tack för idag.