Arbetet fortsätter och hemsidan är i stort klar. Några tilläggsprogram skall installeras så vi får de funktioner som eftersträvas.